به قربانگاه می رویم...

بنام خدای نازنین

هر سال دست پر می آیم...

هر سال چیزهایی برای قربانی کردن دارم

و افتخار میکنم

که برای تو قربانی میکنم

و تکرار سبحان ربی العظیم و بحمده هر روزم به تصویر کشیده میشود

فقط...

قبول کن

شاید کم هستند

ولی عاشقانه اند...

و تو میدانی...

 

این روزها فاطمه با علی رفت... راهی که انتهایش قربانگاه عشق به ولایت بود

این روزها موسی به طور می رود... برای رسیدن به عشق

این روزها ابراهیم و اسماعیل... عشق را ثابت میکنند

این روزها محمد با علی به غدیر می روند.... برای اثبات تعهد به عشق

این روزها حسین با تمام وجودش...

 

من هم می آیم...

مرا بپذیر

قربانت

امضا : عزیز

/ 2 نظر / 15 بازدید
ترانه

سلام عیدت مبارک

الی

سلام عیدت مبارک عزیز جون خوبی؟