اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا ثارَ اللَّهِ وَ ابْنَ ثارِهِ وَ الْوِتْرَ الْمَوْتُورَ

^ از قضا شدن زیارت هایش میشد فهمید... اما ...

^ چگونه قربانی کردن دنیا را از تو ...

^ از امام حسین - علیه السلام - سؤال شد: با شخصیّت ترین افراد چه کسی است؟ حضرت در جواب فرمود: آن کسی است که اهمیّت ندهد که دنیا در دست چه کسی می باشد.

^ تازگی ها کندن برگهای هرز از کنار گلدان و باغچه را... با اینکه هنوز مثل کودکی دلم می سوزد

^ مهم این است که همیشه بزرگ مینوسید:به هر آدمی پیله نکنین, توهم پروانه شدن میگیرد!

/ 0 نظر / 16 بازدید