مینویسم چون دوست دارم

این یادداشت را می نویسم برای دوستانم

(نه برای کسانی که چون خودشان درگیرن یا درگیر میشوند می آیند اینجا دستور پاک یا ... میدهند)

فقط برای دوستانم و اعصابشان

آنچه باید هشدار داده میشد, داده شد, بماند بنفع کسانی تمام شد چون مشخص شد هر کسی برا اعمالش باید کدام سمتی حرکت کند تا متنعم شود

یقینا" هر کسی لطمه بخورد و پنهان کند یا نکند بعد از این خودش نیز مقصر میباشد ولی می تواند راه قانونی پی گیردو راه ما نیز مشخص است

 ازینکه دوستان اطلاع دادند به ایشان توهین کرده اند , متاسفم

(فقط دست و پا زدن و خرابکاری بیشتر است ناراحت نشوید)

قبلا" هم برای دو دوست عزیزم به درخواست خودشان سکوت کردم و می کنم ( چون برام خیلی عزیزن) بااینکه وبلاگش هنوز موجوده( که کیا موضوعشون رو شروع کردند و انداختن تقصیر کیا و چه ها شد و دلیل رفتنهامون چی بود نه تهمتهای بچگانه) و همه میدونیم آنچه باید بدونیم , اینبار نیز برای آرامش بقیه بجز اون قشر خاص سینه زنان

و دیگر اعمالی و عکس العمل هایی مهم نیس زیرا...مشخص شد آنچه باید میشد

و خواهد شد آنچه باید بشود

/ 0 نظر / 12 بازدید