حماسه سیاسی اجتماعی فردی

بدکار را باید معرفی کرد!

پیامبر صلی الله علیه و آله : اَتـَرعوونَ عَنْ ذِکْرِ الْفاجِرِ حَتّى یَعْرِفَهُ النّاسُ؟! فَاذْکُرُوا الْفاجِرَ بِما فیهِیَحْذَرْهُ النّاسُ؛

پیامبر اکرم صلی الله علبه و آله فرمود :

آیا از بردن نام بدکار، براى این که مردم او را بشناسند، خوددارى مى کنید؟

بدکار را بااعمال و کردارش معرفى کنید، تا مردم از او برحذر باشند.

کنزالعمال ، ح 8070

___________________

اما چه زمانی این طور باید عمل کرد؟!

جواب: هر وقت که آشکارا و در ملا عام گناه و فسق مرتکب شود.

هرگاه شخص فاسق و گنهکار آشکارا گناه کند، نه حرمتی دارد و نه غیبتی.

امام صادق(ع) 

/ 0 نظر / 13 بازدید