کمتر بخور :)

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام

 

امام صادق - علیه السّلام - فرمود:

 نزدیک ترین حالات بنده به خداوند زمانی است که شکمش سبک باشد

و منفورترین حالات بنده نسبت به خداوند هنگامی است که شکمش پر باشد.

غیر از استثناها که خیلی کم هستند

در دوران ماه مبارک رمضان خوراک ما بیشتر میشه

بطوری که دولت باید تدابیر خوراکی بایندیشهنیشخند

مگر نه اینکه ماه نزدیک شدن و عبادت است

با این شکم پر چگونه ؟

مگر نه اینکه باید روزه بگیریم و گنشگی حس کنیم

چطور مردم از ساعت ساعت3 صبح میخورن تا 5 که دارن اذون میدن

حالا غیر این چطور میخورن؟

میوه و غذا و ماست و چایی ... خدا کمک میکنه بهشونااااااا... وگرنه چطور میدن پایین؟متفکر

امام صادق - علیه السّلام - فرمود:

برای دل (روح) مؤمن چیزی زیانبارتر از پرخوری نیست،

 زیرا پرخوری باعث سنگدلی و قساوت قلب و تحریک شهوت می گردد.

 

پس باید فکری به حال این پروخوری هامون بکنیم

و حس نکنیم هنر کردیم...

کمتر بخوریم ... همه چی بخوریم

هوم ؟

 

امام علی - علیه السّلام - فرمود:

 کسی که خوارکش اندک باشد فکرش صفا و نورانیت یابد.

 

امسال فکرمان را نور دهیم... صفا دهیم....

 

امام علی - علیه السّلام - فرمود:

 زیرکی و تیزهوشی با پرخوری جمع نمی شوند.

 

مومن زیرک است

مومن از فرصتها استفاده میکنه

از ماه رمضان درست استفاده میکنهههههه

ای عزیزدللللل....گوش میدی؟ (باخودممخجالت )

خب شما هم گوش بده

کمتر بخورنیشخند

/ 0 نظر / 12 بازدید