رسم من فرشتگی نیس ...منی که درگیر زمینم...

من پشت کردم به همه دنیا...

تا رو به تو...

غرق تو میشم بلکه دریا شم...

گاهی پرستیدن عبادت نیست!

اونا که از تو نشونی روی پیشونی ندارن داغشون رو دلشونه خم به آبرو نمیارن...محکم در راهت قدم میزنند را عاشقیم...عاشقم...عاشقی...

از اونایی باشیم که با پینه های روی پیشانی راه های پر ادعا نرویم...ترس ها سکوت ها سیاست ها از آنشان نیست

امام علی - علیه السّلام - فرمود: اخلاص، نهایت و هدف دین است.

امام علی - علیه السّلام - فرمود: ریشة اخلاص ناامید شدن از چیزهایی است که در دست مردمان است.

امام علی - علیه السّلام - فرمود: اخلاص کامل، دوری کردن از گناهان است.

امام علی - علیه السّلام - فرمود: اخلاص، ملاک و معیار عبادت است.

/ 1 نظر / 40 بازدید
فطرس

سلاااااام عزیز من رمز اون قبلنیا رو میخوااااااااااااااااااام ...جییییییییییییییییییغ :دیییی خوفی؟چه خبرا؟